Ako zadám výsledok Ag/PCR testu?

Ak sa niektorí zo žiakov nezúčastnia kloktacieho testu pretože absolvovali Ag/PCR test, škola si môže v module 'Covid testovanie' zadať aj takýto test.
Prihláste sa do modulu 'Covid testovanie'.

Označte žiaka, ktorý sa kloktacieho testu nezúčastnil ale absolvoval iný typ testovania. Stlačte 'Pridať nové výsledky testovania'.


V novom okne vyplňte údaje - aký typ testu, kedy a s akým výsledkom bol vykonaný. Údaje uložte.

V zozname sa pri žiakovi zobrazí údaj o teste, ktorý absolvoval spolu s informáciou dokedy u neho nie je potrebný ďalší test.

Ako dlho má ktorý test platnosť môžete zadať podľa potreby v časti 'Nastavenia'.
Ako nastavím kedy je potrebné žiaka znovu otestovať v závislosti od typu testu a jeho výsledku?

Viac návodov: Covid testovanie