Ako nastavím kedy je potrebné žiaka znovu otestovať v závislosti od typu testu a jeho výsledku?

V module 'Covid testovanie' prejdite do 'Nastavení':

Pre každý typ testu viete zadať počet dní, počas ktorých nie je potrebné žiaka testovať.
Prednastavené hodnoty:


(Pozn.: Ak mal žiak negatívny AG test, v štandardne je prednastavené, že sa nemusí ísť testovať nasledujúce 3 dni.)
Tieto nastavenia si viete zmeniť podľa potreby pri každom type testu zvlášť.

Ďalšie polia v 'Nastaveniach': Nastavenie zodpovednej osoby a výber laboratória pre školu

Pozn.: Ak žiak / zamestnanec prekonal ochorenie a zároveň bol očkovaný, môže mať 2 rôzne dátumy platnosti výnimky z karantény. Systém určuje dátum platnosti výnimky prioritne podľa výsledku testu. Ak je platnosť výnimky na základe očkovania dlhšia, v deň skončenia platnosti výnimky z dôvodu prekonania sa zobrazí dátum platnosti z dôvodu očkovania.
Viac návodov: Covid testovanie