Nastavenie zodpovednej osoby a výber laboratória pre školu

Kloktacie testy vyhodnocuje laboratórium zodpovedné za testovanie v danom kraji.

Pred odoslaním elektronických žiadaniek na vyhodnotenie kloktacích testov je potrebné v module 'Covid testovanie' nastaviť laboratórium a na strane školy zodpovednú/kontaktnú osobu, ktorá zastrešuje testovanie na škole.

V module 'Covid testovanie' prejdite do 'Nastavení':

Po výbere laboratória a vyplnení údajov kontaktnej osoby na škole nastavenia uložte.

Viac návodov: Covid testovanie