Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom

Slovenčina Čeština

Ak potrebujeme priradiť k žiakom jednoznačný číselný kód, aby ste nemuseli zverejňovať mená žiakov na webstránke či na dverách školy, v nastaveniach prihlášky sa nachádza voliteľné políčko "Na prihlášku vygenerovať unikátny číselný identifikátor..."


Po vyplnení prihlášky vidí rodič/záujemca okrem kódu prihlášky aj verejný identifikátor.


Ak sa uvádzala v prihláške aj e-mailová adresa rodičov, do tejto schránky systém pošle mail, kde sa tiež nachádza uvedený tento identifikátor.


V aScAgende si administrátor môže vybrať stĺpec pre tento verejný identifikátor, pomocou ktorého vie spárovať identifikátor s konkrétnym dieťaťom.

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky