Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Ako pridať novinku na webstránku?
Po zadaní textu novinky kliknite na Pridať odkaz.


Kliknite na zdroj.


Zdrojom odkazu môže byť URL adresa internetovej stránky, modul EduPage alebo súbor. Vy vyberte Modul a z ponuky modulov vyberte špeciálny modul Elektronická prihláška.

K novinke môžete, ale nemusíte, pridať aj obrázok. Ak chcete mať odkaz na prihlášku hneď za textom potiahnutím ho premiestnite pred obrázok.

Novinku uložte a pre zverejnenie stlačte Publikovať.

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky