Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?

Postupujte podľa tohto návodu: Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
V nastaveniach zaškrtnite voľbu etika/náboženská výchova.

Potom sa vám objaví možnosť editovať ponuku náboženskej výchovy.

Pokiaľ máte v ponuke len jeden druh náboženskej výchovy, zaškrtnite tento jeden. Ponuka na výber potom bude vyzerať takto:

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky