Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?

vyplnené prihlášky, kde nájdem vyplnené prihlášky

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte Špeciálne stránky a kliknite na Administrácia elektronickej prihlášky.

Kliknite na Zoznam. Tu vidíte všetky podané prihlášky. Ak rodič prihlášku upravoval, v zozname sa nachádzajú aj pôvodná aj nová prihláška.
Ak stĺpec "Detail" nevidíte, kliknite na ikonu "Uvádzať stĺpce" a vyberte ho zo zoznamu stĺpcov.

Prihláška na ZŠ - ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku

Keďže tento modul je viditeľný pre všetkých, niektoré prihlášky môžu byť podané napr. zo žartu. Preto treba prejsť všetky prihlášky. Kliknite na meno, otvorí sa vám prihláška. Prihlášku môžete potvrdiť alebo zmazať.

Prihlášky, ktoré ste potvrdili, sú označené modrou fajočkou.

Ako akceptujem podané prihlášky na ďalšie spracovanie?

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky