Ako sa k úprave elektronickej prihlášky dostane používateľ s právom na úpravu?

Slovenčina Čeština

Administrátor môže prideliť právo na elektronickú prihlášku inému používateľovi. Odporúčame Vám zároveň prideliť používateľovi aj právo na modul Prijímačky 2021, aby mohol podané prihlášky spracovať.
Prehľad a administrácia používateľských práv

Používateľ s právom na elektronickú prihlášku môže nastavovať, upravovať a zverejňovať elektronickú prihlášku na webovej stránke školy.
Po prihlásení do svojho EduPage konta vyberte v ľavom menu možnosť "Web stránka".

Na webstránke prejdite na časť, v ktorej máte umiestnenú elektronickú prihlášku. Bežne sa elektronická prihláška nachádza v sekcii "O škole".

Elektronickú prihlášku môžete začať upravovať.

Ak ste v tomto školskom roku elektronickú prihlášku ešte nepoužili, odporúčame Vám začať zadaním otváraných odborov.
Elektronická prihláška - ako začať?