Ako zadať do EduPage papierovú prihlášku/žiadosť za uchádzača

English Slovenčina Deutsch

Vaša škola má na webovej stránke zverejnenú elektronickú prihlášku, cez ktorú sa uchádzači prihlasujú/zapisujú.
Ak chcete zadať prihlášku/žiadosť na vzdelávanie na Vašej škole za uchádzača, môžete vyplniť elektronickú prihlášku na webovej stránke Vašej školy.
Odhláste sa zo svojho EduPage konta. Na webstránke školy vyberte "Elektronická prihláška".

Vyplňte všetky potrebné údaje a prihlášku uložte.