Ako zadať otvárané odbory

prijímačky, prihláška, otvárané odbory

K administrácii prijímačiek sa dostane administrátor cez kachličku Prijímačky na úvodnej stránke.

(Ak Vaša škola zadávala odbory aj minulý rok, stačí odbory skopírovať z minulého roku, upraviť a doplniť. Ako skopírovať otvárané odbory z minulého roku?)

V hornom menu vyberte "Prihlášky ku nám" a časť "Odbory". Odbory, ktoré vaša škola pre záujemcov ponúka, pridáte pomocou tlačidla "Pridať ďalší odbor".

V zozname odborov môžete vyhľadávať tak, že začnete písať text a systém vám ponúkne všetky odbory, v ktorých sa vyhľadávaný text nachádza.

Vyberte, pre akých uchádzačov je tento odbor určený, zadajte vyučovací jazyk, dĺžku štúdia v rokoch, predpokladaný počet prijatých uchádzačov a formu. Pri vybraných odboroch pre stredné školy je možné uviesť, či ide o duálne alebo neduálne vzdelávanie. Rovnakým spôsobom pridajte všetky odbory, ktoré ponúkate.

Priebežne si údaje ukladajte pomocou tlačidla Uložiť údaje, ktoré sa nachádza v spodnej časti obrazovky. Ak chcete nejaký odbor zo zoznamu vymazať, môžete tak urobiť stlačením červeného tlačidla s krížikom, ktoré sa nachádza pri každom odbore.
Modré ikony pri niektorých odboroch znamenajú, že ide o duálne vzdelávanie, na štúdium je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, alebo je na prijatie potrebné overenie talentu.

Nakoniec zadajte EduID Vašej školy. Ak má Vaša škola rôzne EduID pre rôzne odbory, postupujte podľa návodu:

Naša škola má jedno/viacero EduID. Ako zadať EduID otváraným odborom?

Zmeny uložte a otvárané odbory zverejnite.

Ako zverejniť otvárané odbory

Pozri aj:
Stredná škola - Ako zabezpečím, aby žiaci videli naše odbory v ponuke na zisťovanie záujmu
Odborné školy - Ako zadám otváranému odboru oblasť vzdelávania?
Športové školy - Ako zadám otváranému odboru kategóriu (špecializáciu)?