Novinka: Administrácia pracovných skupín

hospodárske strediská, pracovné skupiny, vedúci, vedúca

Na väčšine škôl existujú pracovné úseky tzv. "hospodárske strediská". Vedúci daného úseku kontroluje dochádzku príslušných zamestnancov. Aby mal právo iba pre dochádzku daných zamestnancov, cez "nastavenia", "používateľské práva" môžete tlačidlom "nový" pridať pracovnú skupinu. Zvoľte názov skupiny, vyberte zamestnancov a vedúceho úseku. Môžete určiť, či môže iba upravovať alebo len vidieť dochádzku cez stĺpček "právo upravovať".

Pridelený administrátor pracovnej skupiny bude mať práva na úpravu, prípadne len práva na viditeľnosť patričnej skupiny zamestnancov, vrátane generovania reportov: