Tlač reportov a zobrazovanie položiek - úväzkov v nich

tlač dochádzkového listu, report dochádzky, mesačný súhrn, odučené hodiny

Priamo v module dochádzky zamestnancov sú k dispozícii rôzne reporty, ktoré si môžete vytlačiť.

Pokiaľ niektoré položky v reporte nie sú a radi by ste ich zobrazili, k dispozícii je tlačítko "stĺpce - filtre". Okrem zobrazenia rôznych detailov ako je napríklad titul pred menom, zvoľte si pomocou tlačitka "upraviť" jednotlivé položky.