=Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie

Ak to váš školský administrátor povolí, Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu a o absolvovaní izolácie môžete podať elektronicky cez EduPage.

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.
Na úvodnej obrazovke kliknite na 'červené plus' alebo na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.
Kliknite na 'Žiadosť/vyhlásenie' a vyberte konkrétne vyhlásenie zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení.
Zadajte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate a dátum výsledku pozitívneho AG samotestu. Podľa tohto dátumu platí výnimka z karantény, ktorú si v škole, školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môžete uplatniť po dobu 180 dní.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať žiadosť/vyhlásenie". Vyhlásenie tak odošlete škole (triednemu učiteľovi).

Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu a o absolvovaní izolácie môžete podať aj po prihlásení sa z webu:
Stlačte tlačidlo 'Štart' v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie':

Vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení.

Zvoľte dátum, ku ktorému Vyhlásenie podávate.

Vo vyhlásení zadajte dátum pozitívneho výsledku AG samotestu.

Stlačením tlačidla 'Uložiť' potvrdíte a odošlete toto čestné vyhlásenie.

O jeho akceptovaní budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na svojom smartfóne.

Tento typ žiadosti je možné podať z rodičovského konta alebo, ak administrátor povolí podávanie žiadostí dospelým študentom, aj z konta plnoletého žiaka.