=Potvrdenie o vykonaní AG testu s negatívnym výsledkom - ZUŠ, CVČ, jazyková škola a i.

Žiaci starší ako 12 rokov a 2 mesiace sa môžu zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a i.) za podmienky režimu OTP.
Ak to administrátor povolí, toto potvrdenie môžete podať elektronicky cez EduPage.

Potvrdenie o vykonaní testu môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.
Na úvodnej obrazovke kliknite na 'červené plus' alebo na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.
Kliknite na Pridať žiadosť/vyhlásenie' a vyberte ho zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení.
Vyberte dátum a zvoľte čas, ku ktorému ste test vykonali. (Test nemá byť starší ako 48 hodín).
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie" a vyhlásenie bude odoslané škole (triednemu učiteľovi).

Potvrdenie o vykonaní Ag testu s negatívnym výsledkom môžete podať aj po prihlásení sa z webu:
Stlačte tlačidlo 'Štart' v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie':

Vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení.

Zvoľte dátum, kedy ste test vykonali.

Zadajte čas, kedy ste test vykonali. Stlačením tlačidla 'Uložiť' potvrdenie odošlete.

O akceptovaní Vyhlásenia budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na svojom smartfóne.

Tento typ žiadosti je možné podať z rodičovského konta alebo, ak administrátor povolí podávanie žiadostí dospelým študentom, aj z konta plnoletého žiaka.