=Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 1.9.2021

Ak to váš školský administrátor povolí, Vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete podať elektronicky cez EduPage.

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.
Na úvodnej obrazovke kliknite na 'červené plus' alebo na tehličku 'Žiadosti/Vyhlásenia'.
Kliknite na Pridať žiadosť/vyhlásenie' a vyberte vyhlásenie zo zoznamu dostupných žiadostí a vyhlásení.
Vyberte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate, príp. ďalšiu z podmienok, ak sa Vás týka.
V hornej časti obrazovky stlačte "Podať novú žiadosť/vyhlásenie" a vyhlásenie bude odoslané škole (triednemu učiteľovi).


Vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete podať aj po prihlásení sa z webu:
Stlačte tlačidlo 'Štart' v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie':

Vyberte si zo zoznamu žiadostí a vyhlásení.

Zvoľte dátum, ku ktorému Vyhlásenie podávate.

V prípade, ak dieťa žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí, vyberte 1 z možností.

Stlačením tlačidla 'Uložiť' potvrdíte a odošlete Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

O akceptovaní Vyhlásenia budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na svojom smartfóne.

Tento typ žiadosti je možné podať z rodičovského konta alebo, ak administrátor povolí podávanie žiadostí dospelým študentom, aj z konta plnoletého žiaka.