Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?

Vzhľadom na meniace sa znenia vyhlásení o bezinfekčnosti je v EduPage viacero už neplatných vyhlásení.
Pre lepšiu orientáciu zákonných zástupcov a žiakov pri podávaní vyhlásení je dobré, ak administrátor tie neplatné vyhlásenia vypne a používateľom sa viac nebudú zobrazovať .

Prihláste sa ako administrátor a v module 'Žiadosti / Vyhlásenia' sa prepnite do administračného režimu:


Vypnite vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré už nie sú aktuálne. Sú zobrazené šedou farbou a v stĺpci 'Platí do' je vidieť dátum, do ktorého boli platné:

Okrem dátumových stĺpcov na zapnuté neplatné vyhlásenia upozorňuje ich červená farba: