Môže aj žiak podpísať vysvedčenie?

Slovenčina Deutsch Čeština

Nie. Žiak výpis/vysvedčenie vidí, ale v žiackom konte nemá tlačidlo "Podpísať vysvedčenie". Toto tlačidlo sa nachádza len v rodičovskom konte.

Toto je pohľad z rodičovského konta:


Toto je pohľad zo žiackeho konta:

Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?
Administrátor - rodičovské kontá

Viac informácií: Elektronické posielanie polročných výpisov