Ako zadávať domáce úlohy, ak sa časť žiakov učí prezenčne a časť sa učí dištančne?

Slovenčina Čeština

Pokiaľ zadávate rovnakú domácu úlohu všetkým žiakom, postupujte ako obvykle: Ako zadať žiakom domácu úlohu?

Ak potrebujete zadať DÚ len niektorým žiakom, na obrazovke pridelenia kliknutím vyberte len tých žiakov, ktorým chcete DÚ zadať:
Viac informácií nájdete v tomto návode: Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?

Pokiaľ skupinku žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, učí iný učiteľ, sú dve možnosti, ako túto situáciu vyriešiť:

  • Vytvoriť si pre týchto žiakov novú hodinu: Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
  • Pridať do pôvodnej hodiny nového učiteľa: Hodina s asistentom učiteľa. Potom bude môcť aj nový učiteľ žiakom prideľovať DÚ.