Ako si do krúžku načítať žiakov z minulého roka?

Slovenčina Čeština

Ak máte na krúžku tých istých žiakov ako minulý rok (plus mínus), nemusíte ich znova vyklikávať po jednom.
Môžete si žiakov vybrať jednoduchšie takto:

Pri vytváraní hodiny pre krúžok kliknite na políčko Žiaci.


Stlačte tlačidlo "Kopírovať z inej hodiny".


Vyberte krúžok z minulého školského roka a stlačte Vybrať.

Ak treba, môžete si pridať nových žiakov, alebo odkliknúť tých, ktorí už krúžok nebudú navštevovať.

Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Hodiny pre ŠKD a krúžky - pohľad učiteľa