Ako dať učiteľovi právo na administráciu krúžkov?

Slovenčina Čeština

Krúžky môže v Agende online vytvárať administrátor, alebo učiteľ, ktorému administrátor pridelí právo na krúžky.
Ak chcete prideliť právo na krúžky, postupujte podľa tohto návodu: Prehľad a administrácia používateľských práv

Vyhľadajte právo na Administráciu krúžkov a zaškrtnite ho v riadku učiteľa, ktorému chcete toto právo prideliť.