Ako zaradiť do krúžku externých žiakov?

English Slovenčina Russian Lithuania

Krúžok môžu navštevovať aj žiaci z iných škôl. Ako zaradiť takýchto externých žiakov do krúžku?

Administrátor aScAgendy musí najskôr zadať žiakov do aScAgendy s označením "Externý žiak".


V preferenciách ascAgendy nastaviť:

Následne administrátor vypublikuje dáta na EduPage stránku. Ako preniesť aktualizované dáta z aScAgendy na EduPage stránku?

Pri vytváraní hodiny pre krúžok pri výbere triedy treba zvoliť "Bez triedy". V tejto "triede" nachádzajú všetci externí žiaci.

Zaškrtnite tých externých žiakov, ktorí navštevujú krúžok.

Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?