Kde nájdem pípnutia (príchody a odchody) jednotlivých žiakov?

Administrátor EduPage si môže zobraziť zoznam pípnutí jednotlivých žiakov takto:
V ľavom menu zvoľte Ovládací panel/Bezpečnosť/Zobraziť zoznam príchodov.


Údaje môžete usporiadať kliknutím na názov stĺpca.


V zobrazených údajoch môžete tiež filtrovať napr. podľa triedy:


Viac návodov:
Dochádzkový systém
Dochádzka žiakov a ospravedlnenky