Ako triedny učiteľ rýchlo zistí, ktorí žiaci majú neospravedlnené hodiny?

Slovenčina Deutsch Čeština

Prehľad ospravedlnených a neospravedlnených hodín vidí triedny učiteľ v tlačovej zostave "Prehľad klasifikácie triedy".

Kliknite na Známky a v známkach na tlačidlo Tlač/export.
Z ponúkaných tlačových zostáv vyberte Prehľad klasifikácie triedy.


Vyberte svoju triedu.


Kliknite na Prevziať zostavu.


Vo vyznačenom stĺpci vidíte ospravedlnené a neospravedlnené hodiny jednotlivých žiakov.

Viac návodov: Triedny učiteľ