Ako povoliť učiteľom ospravedlňovať absencie žiakov na hodinách, ktoré učia?

Slovenčina Čeština

Zadať chýbajúcich môže každý učiteľ v ETK, ďalej môže triedny učiteľ ospravedlneniť alebo neospravedlneniť hodiny: Dochádzka žiakov
Triednemu učiteľovi nie je potrebné zadávať žiadne právo na dochádzku, má ho vo svojej triede automaticky.

Ak však potrebujete, aby všetci učitelia (nie triedny) mohli zadať opravedlnené/neospravedlnené hodiny len na hodinách, ktoré učia, je potrebné nastaviť to v triednej knihe.
Nastaviť to môže administrátor v nastavení triednej knihy - dochádzka žiakov, kde povolíte zadávať ospravedlnenky všetkým učiteľom na ich hodinách:

Učiteľ môže potom zadať ospravedlnenku len na svoju hodinu, v ktore učí. Urobiť to môže cez triednu knihu po kliknutí na ikonku chýbajucich po kliknutí na daného žiaka


nová ospravedlnenka:


a potvrdíte


Keď učiteľ učí v danej triede napr. len druhú hodinu, tak môže zadať osparvedlnenku len na túto hodinu, nie na celý deň.
Toto nastavenie platí potom pre všetkých učiteľov školy.
Ak potrebujete zadať právo na dochádzku jednotlivým učiteľom, tak to môžete nastaviť nasledovne: Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?