Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?

English Slovenčina Russian Lithuania

Ak škola používa aScDochádzkový system, správu tohto zariadenia môže obsluhovať na www stránke školy. Po prihlásení sa na stránku školy ako administrátor kliknete na menu Úprava - Bezpečnosť -Administrácia zariadení.

Zobrazí sa menu kde v prvej položke Čítačky nájdete čítačky s MAC adresou.

V časti Pípnutia môžete kontrolovať všetky pípnutia zamestnancov a žiakov. zobrazí sa čas, číslo čipu čítačka a osoba

V časti Upraviť, môžete určiť vlastnosť čítačky. Vyberiete si, či bude čítačka slúžiť na príchod alebo odchod alebo ju zadefinujete ako nejednoznačná. Túto možnosť odporúčame prioritne. V prípade, že vám čítacie zariadenie nepôjde viac ako hodinu, môžete si v časti Notifikácie nechať posielať email. Predídete tak dlhšiemu výpadku pípnutí.