Problém - V dochádzke žiakov sa mi ukazujú červené čísla

Môže sa stať že uvidíte v dochádzke žiakov červené čísla a system Vám vypíše že je tam nezhoda s ETK.


Je to spôsobené tým že ste nesprávne použili sumárnu dochádzku , ktorá je určená pre školy ktoré nepoužívajú triednu knihu a dochádzku vpisujú manuálne na vysvedčenie.


Problém môžete ignorovať, na vysvedčenie sa dostanú správne čísla z dochádzky v triednej knihe.
Ako spočítať priebežne zadávanú dochádzku na vysvedčení?
Ak by ste to predsa chceli vyriešiť musíte sa prekliknúť do sumárnej dochádzky na patričný dátum a nesprávne zadanú dochádzku vymazať.