Administrátor - nastavenie posielania upozornení rodičom o absenciách

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak má žiak neospravedlnenú absenciu a škola má povolené zadávanie elektronických ospravedlneniek, systém automaticky pošle rodičom upozornenie na nezadanú elektronickú ospravedlnenku. Nie je potrebné už nič viac nastavovať. Upozornenie bude chodiť každé tri dni v dopoludňajších hodinách.