Dochádzka - sekretariát

Slovenčina Deutsch Čeština

Tento modul vám pomôže získať prehľad o neprítomných žiakoch a učiteľoch.

Tento modul pracuje na základe pípnutí čipov pri čítačke.

Takto zadáte oprávnenie na tento modul napríklad sekretárke alebo zástupkyni.

Kde nájdete tento modul
Ak mate pridelené právo na administráciu dochádzky žiakov, po prihlásení sa do Edupage nájdete modul "Dnešná dochádzka" na úvodnej strane

Tento modul Vám na základe pípnutí umožňuje vidieť, kto ešte nie je v škole.

V nastaveniach si môžete zoradiť štyri oblasti v želanom poradí.

NEPRÍTOMNOSŤ UČITEĽOV

ZELENÁ: prítomní učitelia = dochádzkový systém zaznamenal pípnutie

BIELA: učitelia, ktorí dnes nemajú vyučovanie alebo už majú po vyučovaní = Edupage pozná rozvrhy učiteľov, a preto vie tento modul označiť, či daný učiteľ dnes má vyučovanie a či v danej chvíli už doučil

ŽLTÁ: neprítomní učitelia = informácia prebratá z modulu suplovanie, chýbajúci učitelia

MODRÁ: učitelia, ktorí vyučujú neskôr = Edupage pozná rozvrhy učiteľov a teda vie zaznamenať, že učiteľ ešte len bude mať vyučovanie

ČERVENÁ: meškajúci učitelia = zatiaľ neprítomní učitelia, bez pípnutia, bez dôvodu neprítomnosti, ale práve majú vyučovať

RUŽOVÁ: učitelia so zadaným dôvodom meškania

Ako správne porozumieť zobrazeným údajom:

Červené číslo znamená, že učiteľ je neprítomný, nemá pípnutie. Žlté číslo znamená, že je ako neprítomný zadaný v suplovaní a je za neho zadané suplovanie.
Súčet, koľko učiteľov je neprítomných, je zobrazený vpravo v malej štatistike.

NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKOV

Farba kartičiek v strednej časti a ich význam

Červená kartička = žiak nemá zaevidované pípnutie, je neprítomný
Žltá kartička = učiteľ skontroloval dochádzku žiakov a v ETK označil žiaka ako neprítomného
Biela kartička = dôvod neprítomnosti žiaka je známy a už aj ospravedlnený
Modrá kartička = žiakovi začína vyučovanie až neskôr

Farba kartičiek v pravej čati a ich význam

V stĺpčeku napravo sa zobrazujú všetky ospravedlnenky, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli akceptované učiteľom.

Svetlozelená kartička = zadaná rodičovská ospravedlnenka (vo výnimočných prípadoch ju môže zadať aj sekretariát)
Tmavozelená kartička = žiak chýbal len časť dňa, ale teraz je už znova prítomný v škole
Biela kartička = uzavretá vec, ospravedlnenka od rodiča je prijatá triednym učiteľom

Ako správne porozumieť zobrazeným údajom:

Červená jednotka ukazuje, že jeden žiak zatiaľ nemá pípnutie ale zatiaľ ani učiteľ nepotvrdil chýbanie v triednej knihe. Žltá dvojka udáva to, že učitelia skontrolovali v TK dochádzku a dvoch žiakov označili za chýbajúcich.
Zakrúžkovaná sedmička vpravo hore udáva počet neprítomných žiakov v škole. Je to súčet červených, žltých, bielych a svetlozelených kartičiek v strednej a pravej časti.

Jednoduchý príklad:
Rodič ráno pošle elektronickú ospravedlnenku triednemu učiteľovi. Po zadaní ospravedlnenky sa farba kartičky zmení z červenej na bledozelenú. Meno žiaka sa ihneď presunie do pravého stĺpca "Ospravedlnenky".
Vo výnimočných prípadoch vie aj škola zadať ospravedlnenku pre žiaka, ale výhodnejší je spôsob, keď el. ospravedlnenku vytvorí rodič.

Po zadaní ospravedlnenky, dostane triedny učiteľ na mobil notifikáciu ohľadom neprítomnosti žiaka.
Ak učiteľ aj nepoužíva mobilnú aplikáciu, daná notifikácia sa zobrazí ako informácia v triednej knihe a v module Dochádzka žiakov.

Učitelia získajú skutočný prehľad o neprítomnosti žiakov.

Čo musí ešte spraviť učiteľ?
Buď ospravedlnenku akceptuje hneď alebo počká na písomné potvrdenie od rodičov alebo lekára a až potom akceptuje ospravedlnenku od rodiča upraví toto chýbanie na ospravedlnenú alebo neospravedlnenú hodinu.

Ďalší pohľad:
Je tu ešte ďalší súhrn - Hodiny. Tu sú zobrazení všetci neprítomní žiaci. Bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zadanú ospravedlnenku. Na prvý pohľad vidíte, koľko žiakov chýba v tej ktorej skupine.
Odporúčame: Zobraziť tento prehľad na digitálnu nástenku napríklad v zborovni.

Príklad:
5.A - NJ - skupina 1: zo siedmych žiakov nechýba nikto
6.B - ANJ: z ôsmych žiakov chýbajú dvaja