Ako zistiť percento chýbajúcich žiakov naraz za všetky triedy?

Slovenčina Čeština

Ak zadávate dochádzku v ETK: Dochádzka žiakov, tak v reportoch triednej knihy


si môžete zvoliť zobraziť ďalšie reporty, kde zvolíte report: Dochádzka žiakov - Percento chybajucich po dňoch:


v položke trieda si označíte buď všetky triedy alebo si vyberiete triedy za ktoré chcete vygenerovať zostavu


môžete zvoliť obdobie a zostavu obnovíte:


danú zostavu môžete vytlačiť alebo uložiť do pdf:

Pozn. Ak má škola na niektorý deň zadané prázdniny, tak sa daný deň vypíšu prázdniny.
Chýbanie celý deň znamená, že žiak chýba každú hodinu, ktorá je v ETK zadaná alebo ak žiak chýba celý deň na školskej udalosti.