Posledná hodina v učebni

posledná hodina v učebni, vyložiť stoličky

English Slovenčina Deutsch

V každej učebni je potrebné po poslednej hodine vykonať nejaké úkony: zavrieť okná, vyložiť stoličky, uzamknúť chemikálie do skrine, a pod.

Aby sa na to nezabúdalo, učiteľovi, ktorý učí poslednú hodinu v danej učebni, sa v triednej knihe v zelenom pásiku zobrazí poznámka s úlohami, na čo sa nemá zabudnúť. Poznámka sa zobrazí pri prejdení myšou ponad text v zelenom pásiku. V aplikácii je potrebné danú hodinu rozkliknúť.

Poznámky k učebniam zadáva administrátor v časti agenda online - dvojklik na učebňa - Poznámka / Posledná hodina v tejto učebni

V prípade, že poznámka je rovnaká vo viacerých učebniach, je možné ju zadať cez Nástroje - Hromadné operácie - Učebne - Zmeniť ... - označiť všetky želané učebne a naraz zadať danú poznámku.

Na zobrazenie prehľadu daných poznámok k posledným hodinám v učebni si v časti Pohľad - Stĺpce - Ostatné označte Poznámka/ Posledná hodina v tejto učebni a uložte si daný pohľad kliknutím na disketku.

Posledná hodina v učebni - Učiteľ