Ako môže zistiť učiteľ percentuálnu dochádzku žiaka z predmetu?

Slovenčina Čeština

Ak škola používa ETK, tak učiteľ môže zistiť svoju percentuálnu dochádzku žiaka z predmetov v zostave "dochádzka žiakov - predmety, kde je vypočítaná percentuálna dochádzka po predmetoch.
Report nájdete v položke "Vyučovanie - reporty":


kde zvolíte typ reportu "dochádzka žiakov - predmety"


môžete si zadať dátum, za ktorý chcete zistiť danú dochádzku, vybrať triedu a na zobrazenie reportu zvoľte "obnoviť zobrazenie"