Prepínanie zobrazenia udalostí na deň, týžden,...

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Zobrazenie udalostí je možné na deň, týždeň, mesiac, rok, dva týždne,...
Prepínanie zobrazenia udalostí nájdete v hornej časti obrazovky, kde zvolíte ako chcete kalendár zobraziť:

Na urýchlenie prepínania a listovania je možné použiť aj klávesové skratky:

D - zobrazenie udalostí za deň
W - zobrazenie udalostí za týždeň
M - zobrazenie udalostí za mesiac
Y - zobrazenie udalostí za rok
1 - zobrazenie udalostí za týždeň (zoznam)
2 - zobrazenie udalostí za 2 týždne
3 - zobrazenie udalostí za 3 týždne
P, K, šípka vľavo - posúva deň/týždeň/mesiac/rok dozadu
N, J, šípka vpravo - posúva deň/týždeň/mesiac/rok dopredu
T - posunie na dnešný deň
C - vytvorí novú udalosť