Zobrazenie viacerých udalostí v jednom dni

Slovenčina Deutsch Čeština

V kalendári sa zobrazí len určitý počet udalostí, tak aby políčko nebolo príliš vysoké a nemuseli ste používať scrolovanie obrazovky.
Ak je udalostí za jeden deň viac a nevmestia sa do výšky políčka, tak sa zoskupia podľa rovnakého typu udalosti alebo sa len zobrazia pomocou čísla a "viac" na koniec políčka:


Kliknutím na daný riadok sa rozbalia všetky udalosti a kliknutím na konkrétnu udalosť môžete danú udalosť vidieť, zmazať, upraviť, duplikovať: