Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?

Slovenčina Čeština

Prvý deň školského roka obvykle ešte v škole neprebieha normálne vyučovanie. Škola má spoločné otvorenie školského roka a potom idú žiaci do tried, kde majú hodiny s triednym učiteľom.

Ak už máte pripravený stály rozvrh, odporúčame nastaviť jeho platnosť od takého dátumu, odkedy reálne začína vyučovanie.

Dovtedy môže triedny učiteľ nastaviť v ETK udalosť - triednicku hodinu: Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?
alebo môžete ako administrátor nastaviť triednicku hodinu naraz pre viac tried: Ako zadať hromadne triednicku hodinu pre viac tried ako administrátor?
Vyhnete sa tak komplikáciám s rušením hodín z rozvrhu v prvý školský deň.

Prvý školský deň si môžete nastaviť udalosti v triednej knihe napríklad takto:


Prvú hodinu je spoločné otvorenie školského roka. Ďalšie 3 hodiny sú hodiny s triednym učiteľom: Ako zapísať triednicku hodinu do ETK?


Ak má vaša škola ďalšie úvodné dni školského roka rozdelené napr. tak, že na 1. stupni sú od druhého dňa už normálne hodiny z rozvrhu a na 2. stupni sú ešte prvý týždeň hodiny s triednym učiteľom, v tomto prípade je vhodné dať rozvrh platný od druhého dňa.

Na 1. stupni bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.
Na 2. stupni sa nastaví udalosť s triednym učiteľom, ktorá ruší pôvodné hodiny.

Ostatné hodiny, ktoré nebudú podľa rozvrhu, zrušíte v suplovaní: Ako zrušiť naraz hodiny pre viac tried?

Ďalšie návody: Nový školský rok - administrátor