Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak v škole chýba naraz viac žiakov z rovnakého dôvodu, dajú sa takéto absencie ospravedlniť aj hromadne. Triedny učiteľ má právo pridať takéto ospravedlnenky pre žiakov zo svojej triedy. Pokiaľ sú žiaci z viacerých tried, tak učiteľ musí mať oprávnenie. Ako môžem pridať/naimportovať učiteľov a žiakov?

Hromadnú ospravedlnenku môžete vytvoriť hneď pri vytváraní udalosti:
Po zadaní udalosti vytvoríte hromadnú ospravedlnenku pre žiakov zakliknutím možnosti "hromadná ospravedlnenka":


kde zadáte typ absencie:

Alebo v dochádzke žiakov zvoľte "Nová ospravedlnenka", vyberte typ absencie a zvoľte "Hromadná ospravedlnenka".

Vyberte žiakov, ktorých sa hromadná ospravedlnenka týka.

Vybraní žiaci pribudli do výberu. Stlačte OK a "Hromadná ospravedlnenka".

Hotovo, hodiny sú ospravedlnené.

Ako automaticky ospravedlniť z vyučovania žiakov reprezentujúcich školu?