Ako zmeniť prihlasovacie meno do osobného konta, ak učiteľ zmenil emailovú adresu?

Osobné EduPage konto - ako si ho vytvoriť?

Prihlasovacím menom do školského konta je obvykle MenoPriezvisko.
Prihlasovacím menom do osobného konta je emailová adresa.

Ak učiteľ zmenil emailovú adresu, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Administrátor aScAgendy zadá novú emailovú adresu učiteľa do aScAgendy a dáta zosynchronizuje s EduPage stránkou.


2. Učiteľ sa prihlási na EduPage stránku do svojho školského konta.


Cez Môj profil odpojí školské konto od osobného konta so starou emailovou adresou.

3. Potom sa odhlási sa a znova sa prihlási do svojho školského konta. Cez Môj profil stlačí Vytvoriť osobné konto.


Tu treba zadať novú emailovú adresu.


Systém na túto adresu pošle overovací kód. Po zadaní kódu sa nové osobné konto prepojí so školským učiteľským kontom.

Ako zmeniť prihlasovacie meno do rodičovského konta, ak rodič zmenil emailovú adresu?

Viac návodov: Prihlásenie - učiteľ