Niektoré súťaže nevidím. Prečo?

súťaže

Zoznam súťaží v EduPage nie je konečný. Určite existujú ďalšie zaujímavé súťaže, ktoré sa na Slovensku dajú robiť.

Zoznam na EduPage sa snažíme postupne rozširovať.

Viac návodov: Súťaže