Ako zadám pre súťaž kontaktnú osobu pre organizátorov a pre žiakov?

súťaže

Vo Web rozhraní sa prihláste ako administrátor alebo učiteľ s právom na modul Súťaže. Otvorte si modul Súťaže:


Pri danej súťaži kliknite na link Viac info :


Zadajte kontakt pre organizátorov danej súťaže. Tohto učiteľa bude môcť priamo kontaktovať organizátor súťaže a priamo mu doručiť dôležité oznamy alebo pokyny v prípadne zmeny v súťaži.

V druhom riadku zadajte učiteľa, ktorého majú kontaktovať žiaci s otázkami ohľadne súťaže.


Ako kontakt pre žiakov môžete zadať aj rôznych učiteľov pre prvý a druhý stupeň, pre jednotlivé ročníky alebo aj pre jednotlivé triedy:
Na škole máme pre jednu súťaž rôznych poverených učiteľov. Ako to zadám?

Žiaci vo svojej aplikácii v module Súťaže potom uvidia, na koho sa môžu obrátiť:

Poznámka: kontaktné osoby vie nastavovať pre všetky súťaže :
- administrátor
- učiteľ ak má udelené používateľské právo na modul Súťaže
Okrem toho aj učiteľ, ak má v EduPage vytvorené hodiny z predmetu, ktorý súvisí so zadanou súťažou, tak môže nastaviť kontaktné osoby pre túto súťaž. Napríklad učiteľ matematiky vie aj bez prideleného práva na modul Súťaže zadať kontakt pre organizátorov a kontakt pre žiakov pre Pytagoriádu.

Ako pridať používateľské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Ako zadám žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť?

Viac návodov: Súťaže