Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre žiakov?

Ak máte v EduPage naimportovaných žiakov, hromadnou operáciou im môžete vytvoriť prístup do EduPage takto:
V ľavom menu zvoľte Agenda online, Nástroje/Hromadné operácie.


Na konci zoznamu hromadných operácií vyhľadajte "Vytvoriť konto". Všetkým žiakom sa vytvorí prístup do EduPage.


Aby sa žiaci mohli prihlásiť, treba si vytlačiť ich prihlasovanie údaje a rozdať ich žiakom.
V ľavom menu zvoľte Sprievodca a vyberte Dáta školy.


Kliknite na Žiaci a zvoľte vytlačiť heslá študentom.

Viac návodov: Škola bez EduPage