Ako naimportovať triedy?

Po prihlásení sa na EduPage stránku kliknite na kachličku Sprievodca.


Ďalej kliknite na kachličku "Dáta školy".


Dáta môžete naimportovať kliknutím na Import z Excelu.


Vyberte tabuľku Triedy.


Je potrebné naimportovať názov triedy a ročník. Podľa zadaného ročníka sa potom nastavujú žiakom odporúčané kategórie v jednotlivých súťažiach.

Skopírujte dáta z excelovského súboru (CTRL+C).


a vložte do políčka (CTRL+V). Stlačte Ďalej.

Dôležité je, aby sedeli názvy stĺpcov.
a) Buď si premenujte vo svojom excelovskom dokumente názvy tak, ako systém očakáva, tj. Názov a Ročník a zaškrtnite "Automaticky nastaviť stĺpce z prvého riadku".
b) Alebo ak máte v názve stĺpca otázniky, kliknite na ne a vyberte správne políčko, do ktorého sa majú údaje načítať.


Nakoniec stlačte Potvrdiť. Tým sa údaje naimportujú.


Naimportované údaje si môžete skontrolovať kliknutím na Sprievodca/Dáta školy. Zvolíte Triedy.

Skontrolovať nastavenie ročníka môžete kliknutím na tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza v pravej časti.Ako naimportovať žiakov?