Naša škola nepoužíva EduPage - ako postupovať pri registrácii žiakov na súťaže?

súťaže, škola bez edupage

Registrácia žiakov na predmetové olympiády a vybrané súťaže sa od školského roka 2021/22 sa realizuje elektronicky cez EduPage.

Pokiaľ škola nemá vytvorený EduPage, vytvoríme Vám zdarma verziu EduPage, ktorú budete môcť využívať nielen na registráciu súťažiaciach, ale aj na pozeranie výsledkových listín, prihlasovanie do ďalších kôl, ak vaši žiaci posúpia.

Žiakom môžete sprístupniť aj cvičné testy z minulých rokov, prípadne pozbierať od žiakov súhlasy so spracovaním osobných údajov.

Ako začať:
1. Napíšte na adresu sutaze@asc.sk názov vašej školy.

2. Po vzájomnej komunikácii vám vytvoríme EduPage stránku a pošleme heslo.

3. Do tejto stránky môžete naimportovať žiakov, prípadne nám pošlite excelovský súbor a urobíme to za vás. Súbor s údajmi musí obsahovať:

 • Údaje o triedach: Názov triedy, ročník
 • Údaje o žiakoch: Meno, priezvisko, trieda, pohlavie.

  Následne budete môcť žiakov zaregistrovať do jednotlivých súťaží. Pre každú registráciu bude žiakovi vygenerovaný kód, s týmto kódom bude môcť žiak súťažiť na stránke príslušnej súťaže.

  Voliteľné kroky (tieto kroky nemusíte urobiť, ale môžu vám pomôcť s organizáciou a zlepšiť prípravu na súťaž):

  - Ak chcete, aby na jednotlivé súťaže prihlasovali žiakov učitelia, môžete do EduPage zadať aj učiteľov. Učiteľ sa vie potom prihlásiť, registrovať žiakov, pozerať výsledkové listiny, prípade aj zadať žiakom testy z predošlých ročníkov súťaží.

  - Ak zadáte žiakovi email na matku/otca - EduPage im pošle prihlasovacie údaje do EduPage. Cez tento prístup budú môcť sledovať termíny súťaží a budú vedieť podať aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý potrebný pre účasť v súťaži.

  - Zároveň si žiaci môžu vyskúšať aj cvičné testy z predošlých súťaží. Na EduPage nájdu tisíce otázok, ktoré sa sami vyhodnotia.

  Ako naimportovať údaje do EduPage?