Žiak - riešim domáce kolo súťaže, ako odovzdám svoje riešenie?

O zaregistrovaní do domáceho kola súťaže ti prišla správa cez EduPage. V nej klikni na tlačidlo Odovzdať riešenia :


Prípadne zadaj svoj kód na stránke onlineolympiady.sk :


Otvoria sa ti zadania domáceho kola.
Na riešenie máš čas až do konca domáceho kola.
Keď už máš úlohu vyriešenú, vypracuj ju v textovom editore v počítači a ulož ako súbor. Alebo súťažnú úlohu vyrieš na papieri a potom oskenuj alebo odfoť telefónom.

V zadaní domáceho kola je pri každej úlohe tlačidlo Pridať súbor. Kliknutím naň vieš nahrať súbor so svojím riešením:


Poznámka: Názov súboru nie je podstatný.

Ak má tvoje vypracovanie viac strán, môžeš do jednej úlohy priložiť aj viac súborov. Avšak každú úlohu prikladaj zvlášť.

Tlačidlom Zatvoriť uložíš posledné zmeny a zavrieš zadania:


Avšak úlohy nemusíš odovzdať všetky naraz. Cez svoj kód vieš zadania otvoriť aj opakovane, lebo úlohy môžeš odovzdať až do termínu konca súťaže:

Ak chceš vymeniť súbor, tj. zmazať starý a nahrať nový, nastav sa myšou nad súbor a stlač "x". Potom nahraj nový súbor.

Svoje riešenia úloh môžeš nahrávať až do konca domáceho kola. Po tomto termíne to už nebude možné.

Súbory vidí hneď po nahratí v školskom EduPage aj tvoj učiteľ, ktorý ťa zaregistroval. Vie si ich otvoriť a pozrieť. Riešenia úloh mu nemusíš odovzdať už iným spôsobom.
Kde uvidím odovzdané riešenia domáceho kola súťaže?

Ak by sa vyskytol problém, s ktorým si neviete poradiť, kontaktujte nás na adrese: sutaze@asc.sk

Viac návodov: Súťaže - pohľad žiaka/rodiča