Riešim Python Cup (Scratch Cup) - ako odovzdám vypracované riešenie?

Na stránke ibobor-online.sk zadajte svoj súťažný kód a spustite si test.


Po spustení testu sa vám zobrazia zadania úloh a začne sa odpočítavať čas.

Keď máte úlohu vypracovanú, priložte ju k príslušnej otázke stlačením tlačidla "Pridať súbor". To, ako súbor nazvete, nie je podstatné.


Keď nahráte svoje riešenia, odošlete ich stlačením tlačida "Odovzdať".

Organizátori súťaže vyžadujú, aby ste ku každej úlohe odovzdali maximálne jeden súbor. Ak máte k niektorej úlohe novšiu verziu programu a chcete nahradiť priložený súbor iným, postupujte takto:

Nastavte sa myšou nad názov súboru. V pravej časti sa objaví tlačidlo "x", pomocou ktorého odovzdaný súbor odstránite. Potom nahrajte nový súbor stlačením tlačidla Pridať súbor.

Poznámky:

  • Ak test odovzdáte, už nie je možné znova ho spustiť.
  • Pripájajte vypracované riešenia priebežne. Systém ich každé 2 minúty automaticky ukladá. Ak by sa stalo počas súťaže, že vypadne prúd alebo internet, pripojené odpovede budú uložené.
  • Ak sú súčasťou zadania aj obrázky, nepripájajte ich k svojmu programu, zbytočne sa tým zväčšuje odovzdaný súbor. Stačí priložiť len svoj program.

    Ak by sa vyskytol problém, s ktorým si neviete poradiť, kontaktujte nás na adrese: sutaze@asc.sk