Žiak - kde si pozriem po súťaži svoje výsledky a odpovede?

súťaže, výsledky

Po ukončení súťažného kola môže organizátor danej súťaže povoliť zverejnenie vypracovaného testu žiaka s výsledkami a správnymi odpoveďami.
V záložke Moje súťaže kliknutím na Môj test žiak uvidí konkrétne úlohy a svoje odpovede.
Niektoré súťaže zobrazia aj správne riešenie s vysvetlením. Kliknite na ikonku žiarovky:

Výsledky si môžete pozrieť aj na webe. Kliknite na dlaždičku Súťaže.


V záložke Moje súťaže kliknite na test.


Ak si chcete zobraziť znenie správne zodpovedanej otázky, rozbaľte otázku kliknutím na šipku.
Pokiaľ majú úlohy zadané riešenie, zobrazíte ho kliknutím na ikonu žiarovky.

Rovnakú informáciu uvidia aj rodičia.

Ďalšie návody k modulu Súťaže: Súťaže - pohľad žiaka/rodiča