Rodič - čo je cieľom modulu Súťaže?

súťaže

Modul Súťaže v EduPage má za cieľ:

1. Povzbudiť záujem dieťaťa
Na Slovensku je veľa obetavých ľudí, ktorí pre naše deti a mládež organizujú súťaže, vymýšľajú otázky, príklady či motivačné texty. Chceme podporiť ich úsilie, lebo sme presvedčení, že takéto súťaže deti obohatia. Nejde ani tak o to, na ktorom mieste dieťa skončí. Ale už to, že sa zapojí napríklad do biologickej olympiády, v ňom môže povzbudiť záujem o danú oblasť. Zároveň mu to dodá sebavedomie – ...no dobre možno iné deti lepšie hrajú futbal, ale ja som zase dobrý v biológii... Navyše veľa súťaží zlepší žiaka vo všeobecných schopnostiach – sformulovať myšlienku, obhájiť si ju – a prípadne pochopiť, kde som sa mýlil. Je veľa dôvodov, ako tieto súťaže môžu deťom pomôcť a je škoda, ak sa veľa rodičov a detí o nich nedozvie.
Preto veríme, že EduPage aspoň trochu pomôže spropagovať súťaže medzi žiakmi a rodičmi.

2. Pomôcť s organizáciou
Cez EduPage vedia žiaci alebo ich rodičia zadať záujem o účasť v jednotlivých súťažiach. Takto sa táto informácia dostane k učiteľom, ktorí sú poverení organizovaním súťaže na škole. Obdobne aj učitelia vedia zaznamenať, prípadne hromadne prihlasovať žiakov na súťaže v ich EduPage stránke.
Pre niektoré súťaže bude aj samotné súťaženie prebiehať online cez EduPage. Bude pripravená registrácia súťažiacich, prideľovanie a rozposielanie súťažných kódov,...
Ale snažíme sa informovať aj o ostatných súťažiach, EduPage pošle pripomienku o blížiacom sa termíne - dokedy treba úlohy odovzdať, kedy bude súťaž prebiehať, atď.

3. Pomôcť žiakom pripraviť sa na súťaž
Pre tie súťaže, kde to bolo možné, sme priamo do EduPage zadali testy z minulých ročníkov. Žiaci sa tak vedia dopredu zoznámiť s typom úloh a priamo ich aj vyriešiť. EduPage ich odpovede hneď aj vyhodnotí, takže žiak uvidí kde urobil chybu a čo sa má prípadne ešte doučiť.

Žiak sa dostane do modulu Súťaže kliknutím na kachličku Súťaže na hlavnej obrazovke:

Žiak - ako môžem prejaviť záujem o konkrétnu súťaž?

Žiak - ako si vyskúšam súťažné úlohy z minulých ročníkov?

Viac návodov: Súťaže - pohľad žiaka/rodiča