Žiak - ako budem súťažiť?

súťaže

Žiakov zaregistruje do súťaže poverený učiteľ na škole cez EduPage. Registráciou sa žiakovi vygeneruje súťažný kód, ktorý žiak vidí v EduPage v module Súťaže. Poverený učiteľ obvykle rozpošle žiakom súťažné kódy cez EduPage.

Žiak si môže spustiť súťažný test priamo cez EduPage takto:
Po prihlásení sa do EduPage klikne na hlavnej obrazovke na dlaždičku Súťaže.


Tu žiak vidí informácie ku konkrétnej súťaži. V čase konania súťaže si priamo tlačidlom "Začať súťažiť" môže žiak spustiť súťažný test.

Ak žiak nemá prístup k počítaču, môže si spustiť súťažný test aj v mobilnej aplikácii:

Druhý spôsob, ako si spustiť súťažný test, je cez stránku www.onlineolympiady.sk , kde žiak zadá svoj súťažný kód a stlačí tlačidlo Štart.
Na tejto stránke sa nachádzajú aj pokyny ku konkrétnej súťaži, ktoré je dobré prečítať si ešte pred spustením testu.

Ak sa žiakovi počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môže test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Treba znova zadať súťažný kód. Ak žiak opäť spustí test na rovnakom počítači, systém ponúkne návrat k zadaným odpovediam. Ak spustí test na inom počítači, systém tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím pôvodného počítača (zariadenia).

Čas však začne súťažiacemu plynúť od prvého spustenia testu.

Pre účasť v okresnom kole a vyšších kolách súťaží je potrebné udeliť informovaný súhlas pre organizátorov. Súhlas udeľuje rodič, resp. zákonný zástupca, alebo samotný žiak, pokiaľ má aspoň 16 rokov. Súhlas sa udelí jednoducho stlačením tlačidla "Udeliť súhlas".

Viac návodov: Súťaže