Ako spustím maďarskú verziu testu?

Ak súťaž obsahuje aj maďarskú verziu súťažného testu, po zadaní súťažného kódu na stránke www.onlineolympiady.sk


si žiak môže vybrať, či si spustí slovenskú alebo maďarskú verziu testu.

Ak si omylom vyberiete zle, spustite stránku onlineolympiady.sk znova, zadajte kód a môžete si vybrať jazyk znova.

Čas sa však bude rátať od prvého spustenia testu.