Ako zistím, ktorí žiaci majú záujem zúčastniť sa súťaže?

súťaže, záujem

Žiaci vo svojej aplikácii EduPage v kachličke Súťaže vedia sami prejaviť záujem zapojiť sa do súťaže.
Žiak - ako môžem prejaviť záujem o konkrétnu súťaž?

Keď sa žiak vyjadrí pozitívne, tj. klikne v EduPage na tlačidlo Mám záujem, uvidíte to v module Súťaže v zozname súťažiacich v stĺpci Má záujem. Pri tomto žiakovi sa objaví zelená fajočka.
Alebo ak žiak klikne v EduPage na tlačidlo Nemám záujem, tak v jeho riadku zasvieti červený krížik.

Ak sa žiaci nevyjadrili, viete ich cez EduPage priamo vyzvať, aby prejavili svoj záujem/nezáujem o účasť v konkrétnej súťaži.

Prihláste sa ako administrátor alebo učiteľ s právom na modul súťaže a kliknite na Zoznam súťažiacich.
Označte všetkých žiakov, u ktorých chcete zistiť záujem o účasť v súťaži a stlačte tlačidlo Zistiť záujem.


Potvrďte svoju voľbu:


Označeným žiakom sa v EduPage pošle správa, aby nahlásili, či o túto súťaž majú záujem (alebo nie).

Dovtedy kým sa žiaci vyjadria, v stĺpci Prihlásenie im svieti ikona otáznikov.

Informácia v stĺpci Má záujem vám poslúži ako pomoc pri výbere žiakov pre registrovanie do súťaže.
Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

Viac návodov: Súťaže