Ako vytlačím/pošlem diplom úspešným riešiteľom súťaží Scratch Cup a Python Cup?

Na hlavnej stránke kliknite na kachličku Súťaže:


V module Súťaže vyberte konkrétnu súťaž. Kliknite na záložku Výsledková listina. Vyberte si súťaž, napr. Python Cup.


Odkazy na diplomy sa zobrazia v stĺpci Diplom. Kliknutím na tento link si môžete zobraziť konkrétny diplom.

Diplom môžete vytlačiť, podpísať a odovzdať žiakovi. Alebo môžete poslať diplomy žiakom elektronicky cez EduPage.
Zaškrtnite jedného alebo viacerých žiakov a kliknite na tlačidlo Vytlačiť diplomy.


Ak posielate diplomy elektronicky, zrejme chcete pripojiť k diplomu scan podpisu. Stlačte tlačidlo Vybrať obrázok a načítajte si z disku obrázok vášho podpisu. Ako vyrobiť na podpise priesvitné (transparentné) pozadie?


Ak chcete diplom vytlačiť, stlačte tlačidlo Vytlačiť. Ak chcete diplom poslať žiakom elektronicky, stlačte Uložiť alebo poslať žiakom.


Systém pripraví PDF súbory s diplomami. Stlačením tlačidla "Uložiť a poslať žiakom" rozošle diplomy cez EduPage. Ak zvolíte len Uložiť, diplomy sa žiakom neodošlú, len sa v PDF formáte uložia v systéme.


Ak ste sa rozhodli žiakom diplomy poslať elektronicky, žiakovi príde do EduPage správa o novom diplome.


Kliknutím na správu sa zobrazí záložka Diplomy v Známkach:


Kliknutím na diplom si ho môže žiak/rodič stiahnuť alebo vytlačiť. Diplom zostáva v EduPage a kedykoľvek sa dá k nemu vrátiť a potešiť sa pekným výsledkom.


Rovnako si môže žiak/rodič pozrieť diplom aj v mobilnej aplikácii.

Ak máte pochybnosti, či ste diplomy správne poslali, v histórii diplomov sa o tom môžete presvedčiť:
Kde nájdem zoznam uložených alebo odoslaných diplomov?

Viac návodov:
Diplomy
Súťaže
Špecifiká pre súťaže iBobor, Scratch Cup a Python Cup