Ako zaregistrovať žiakov do súťaže Scratch Cup a Python Cup?

Registrácia do súťaže je vlastne prihlásenie žiaka do súťaže. Žiakovi sa vygeneruje súťažný kód, s ktorým si v deň súťaže žiak spustí online test.
Pre sútaže iBobor, PythonCup a ScratchCup sa súťažný kód zadáva na stránke www.ibobor-online.sk .

Na hlavnej stránke kliknite na kachličku Súťaže:

V module Súťaže v časti Zoznam súťažiacich vyberte konkrétnu súťaž.

Vyberte si žiakov, ktorých chcete zaregistrovať. Napr. vyfiltrujte si jednu triedu. Kliknite na Zaregistrovať súťažiacich :

V novom okne Registrácia do súťaže vyberte Kategóriu a Kolo.
Zadajte meno a email kontaktnej osoby pre žiaka - poverený učiteľ a zaregistrujte súťažiacich:

Poznámka: meno a email kontaktnej osoby pre žiaka sa predvyplní podľa zadaného školského koordinátora súťaže. Avšak tieto predvyplnené hodnoty viete podľa potreby prepísať.
Ako zadám pre súťaž kontaktnú osobu pre organizátorov a pre žiakov?

Systém zobrazí informáciu o úspešnej registrácii:

Svojich žiakov ste takto prihlásili do súťažného kola. V stĺpci Kód sa im zobrazil vygenerovaný súťažný kód.

Žiakom môžete súťažný kód rozoslať ako správu v EduPage. Informovať súťažiacich je možné aj opakovane pred samotnou súťažou.
Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?

Viac návodov: Súťaže